Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η mother.com.gr αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της καθώς και των οικονομικών στοιχείων τους. Γι’αυτό το λόγο η mother.com.gr έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα ασφαλείας με σκοπό να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της. 

Η mother.com.gr έχει το δικαίωμα να κάνει περιοδικά αλλαγές σχετικά με την πολιτική της. Τις αλλαγές αυτές θα τις προσθέσει στην ιστοσελίδα της γι’αυτό και η mother.com.gr ενθαρρύνει τους πελάτες της να ελέγχουν περιοδικά την πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Οι πελάτες οι οποίοι κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα της mother.com.gr θα λαμβάνουν μέσω email ανακοινώσεις σχετικές με καινούργια προϊόντα. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, οι πελάτες έχουν την ευχέρεια να διαγραφούν από αυτήν την υπηρεσία και η mother.com.grδεν θα ξαναστείλει πληροφορίες σχετικές με την mother.com.gr και τα προϊόντα της στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Η mother.com.gr δεν πωλεί ενοικιάζει ή αποκαλύπτει τα ονόματα των πελατών της, τις διευθύνσεις τους , τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που αφορά τους πελάτες της. Η μόνη περίπτωση στην οποία η mother.com.gr θα αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της είναι κατόπιν δικαστικής εντολής.

Παρόλο που η mother.com.gr έχει λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, και κάνει ότι είναι δυνατό για την αποφυγή διαρροής των προσωπικών δεδομένων των πελατών, είναι αδύνατο να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών και οι πελάτες πρέπει πριν συνάψουν οποιαδήποτε σύμβαση με την mother.com.gr να το αποδεχτούν και να μην θεωρήσουν την mother.com.gr υπεύθυνη σε περίπτωση διαρροής των δεδομένων τους από τρίτους που δεν σχετίζονται με την mother.com.gr. Η mother.com.gr θα καθίσταται υπεύθυνη μόνο στις περιπτώσεις όπου έχει επιδείξει αμέλεια και η αμέλεια αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαρροή και προφανώς παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών από τρίτους.

Οι πελάτες της mother.com.gr έχουν οι ίδιοι προμηθεύσει την mother.com.gr με τα προσωπικά τους δεδομένα με σκοπό την κατάρτιση της εξ αποστάσεως σύμβασης. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά αλλάξουν, οι πελάτες παρακαλούνται να ενημερώσουν την mother.com.gr στην παρακάτω διεύθυνση: mother.followup@hotmail.com 

Για τη σύναψη της σύμβασης και την εκτέλεσή της χρειάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες εάν ο πελάτης αρνηθεί να θέσει στην διάθεση της mother.com.gr ή οι πληροφορίες που διαθέσει δεν είναι ακριβείς, η σύμβαση δεν θα είναι έγκυρη και δεν θα μπορεί η mother.com.gr να εκτελέσει την παραγγελία του πελάτη.

Από τη στιγμή που ο πελάτης δώσει την συγκατάθεση του για την εισαγωγή στην βάση δεδομένων της mother.com.gr των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που του ανήκουν, πρέπει να γνωρίζει ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για λόγους στατιστικής και προώθησης άλλων προϊόντων.

Panel Tool

Ναι Όχι

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Σύνδεση ή Επαναφορά συνθηματικού